srpen 2011

Patron piaristů, dětí a křesťanských obecných škol

 Jeho pravé jméno neznáme, ale piaristický řád, jehož je sv. Josef Kalasánský zakladatelem, už známe. Původní sdružení, které založil, se jmenovalo "Řeholní klerici zbožné školy" (Scholarum Piarum). Z toho pak vznikl název piaristé.

Jako počátek řádu piaristů je možné brát otevření první bezplatné veřejné školy v Evropě roku 1597 na faře u sv. Doroty v římské čtvrti Trastevere. Tu založil právě Josef Kalasánský, protože cítil, že je potřeba něco udělat pro množství opuštěných dětí, které ztratily své rodiče při předchozích morových epidemiích. Připojovalo se k němu stále více stejně smýšlejících duchovních a učitelů, takže se postupně mohlo denně vzdělávat až 1000 dětí. Vedl se svými druhy společný život, což nakonec vedlo k založení společenství Řeholních kleriků.

 Narodil se ve Španělsku roku 1556. Vystudoval filosofii a teologii na několika španělských univerzitách. V roce 1583 přijal kněžské svěcení. Po smrti otce v roce 1592 rozdal všechno své jmění a odešel do Říma, kde o pět let později otevřel svou první školu. V roce 1617 bylo společenství piaristů potvrzeno papežem Pavlem V. jako kongregace s jednoduchými sliby a v roce 1621 papežem Řehořem XV. jako řád se slavnými sliby. Mladý řád piaristů se velice rychle rozvíjel. Josef Kalasánský byl jeho představeným až do své smrti roku 1648, kdy mu bylo požehnaných 92 let. Papež Klement XIII. prohlásil Josefa Kalasánského za svatého v roce 1767. Svátek má 25. srpna.

Ne, nejsou to žádní piráti (Jan Lukeš se ptal otce ThLic. Lukásze Karpińského)

 Otče, kdo to jsou piaristé?

Je to řeholní rodina, založená v Římě v roce 1597 a jejím zakladatelem je španělský kněz sv. Josef Kalasánský. Otec Josef viděl chudobu a nevzdělanost dětí a mládeže, a proto kolem sebe shromáždil stejně smýšlející učitele a kněze, společně založili pro tyto děti bezplatnou a pro všechny dostupnou školu. Tímto způsobem vznikl Řád zbožných škol, česky pojmenovaný „piaristé“. Proto jestli si dnes stěžujete, že musíte chodit do povinné, bezplatné a všeobecné školy, tak za to mohou piaristé a sv. Josef Kalasánský. Jeho škola byla první bezplatná a pro všechny dostupná škola v Evropě.

 Žijí piaristé také v ČR? Kde a kolik vás je?

Ano, žijeme v ČR, přesněji řečeno na jihu Moravy, ve Strážnici. Jsme tady zatím dva Poláci a sloužíme také v sousedních obcích: Petrov a Radějov. Samozřejmě nejsme první piaristé v ČR, protože náš řád začal působit na území Čech a Moravy již v r. 1631 (první klášter a škola vznikly v Mikulově). Bohužel poválečné dějiny přerušily naše působení. Piaristé se opět vrátili na území ČR do Strážnice ze Slovenska v r. 1994.

 Co dělají piaristé?

Základní povolání našeho řádu vyjadřuje piaristické heslo: „Zbožnost a vzdělání“.

Pracujeme s mladými lidmi a pomáháme jim poznávat Boha i svět. Tady na Moravě se věnujeme dětem a mládeži v našich farnostech a ve státních školách, kde vyučujeme náboženství. Totéž děláme po celém světě. Najdete nás ve farnostech, v misijních stanicích, ve střediscích pro děti a mládež a ve školách, jak státních, tak i piaristických, a to od mateřských školek po univerzity. Ze států, které sousedí s ČR, jsou piaristé také v Polsku, na Slovensku a v Rakousku.

 Jak jste se stal piaristou?

Pocházím z piaristické farnosti v Jelení Górze, městě, které se nachází na polské straně Krkonoš. Seznámil jsem se s povoláním piaristů, zalíbilo se mi to a po maturitě jsem vstoupil do řádu.

 Proč jste chtěl pracovat v ČR?

Pocházím z Krkonoš, z polsko-českého pohraničí, dobře jsem poznal naše „společné“ hory, z dětství si pamatuji český večerníček a nákupy v Harrachově. Vstoupil jsem do řádu v roce 1994, právě v době, kdy se piaristé vrátili do Strážnice, a od tohoto okamžiku jsem zatoužil pracovat v ČR. Podařilo se mi to v srpnu 2004.

 Jsou zde v ČR mladí muži, kteří vstupují do vašich řad?

Kontaktovali nás čtyř mládenci, kteří by chtěli vstoupit do našeho řádu, budeme rádi, když se přihlásí i další. Chceme obnovit krásnou tradici piaristického řádu, a k tomu potřebujeme mladé lidi, kteří budou ochotni společně s námi pokračovat na cestě piaristického povolání.

 Jak vy jste zaslechl Boží volání ke kněžské službě? Nelitujete toho?

Stát se knězem jsem se rozhodl v maturitní třídě. Vedl mě k tomu příklad piaristů z mé farnosti, a jsem jim za to vděčný. Po ukončení semináře v Krakově jsem byl vysvěcen na kněze v květnu 2001 a od té události je pro mě každý den radostí. Děkuji Bohu, že jsem knězem a že teď působím zde, ve Strážnici. Nelituji, že jsem si, s Boží pomocí, vybral toto povolání. A chtěl bych vzkázat, milým čtenářům, že se nemusí bát cesty kněžského a řeholního povolání. Proč se tedy nestát třeba piaristou…?

 Milý otče Lukáši, děkujeme vám za čas, který jste nám věnoval, a hlavně děkujeme za Vaše radostné svědectví. Přejeme vám hodně Božího požehnání! (Převzato z časopisu Tarsicius)