Říjen 2014

Kázání kardinála Dominika Duky na Národní pouti rodin

Často slyším, proč vy, katolíci, stále mluvíte o manželství a o rodině. Myslím, že důvodů je k tomu víc než dost. Česká biskupská konference uveřejnila v souvislosti s podzimní biskupskou synodou v Římě O rodině aktuální prohlášení, které je na webových stránkách, a tak není nutné ho zde opakovat. Ve své homilii se chci obrátit ke stránkám Knihy knih – Bible. Jak jsme četli v Genesi, člověk se neobjevuje náhodou, má své místo na zemi, a to znamená i ve vesmíru. Přichází na svět v bipolární podobě muže a ženy. Napříč celou Biblí čteme rodokmeny, genealogie. Člověk si je vždy vědom svého otce a matky, tj. rodiny. Nejenom v Bibli, ale v celé iberoamerické společnosti příjmení člověka prozrazuje rodové jméno otce i matky. Tak je tomu i ve východoslovanské tradici. Ve všech kulturách tento fakt potvrzují dynastické genealogie. Na úsvitu naší historie jsou to Bořivoj a Ludmila, kteří jsou v naší kulturní i náboženské historii zastoupeni rovnoprávně. Rodina se vynořuje od počátku naší kulturní historie. Snad nám to může připomenout i Homér: „Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jako jedno tělo a duše v rodinném kruhu.“
Kde se objevuje útok na rodinu a manželství? Tam, kde je člověk izolován a zotročován. Vzpomínám na jedinečné kázání otce Timothyho Radcliff a v Mexiku, kdy hovořil o osudu černošských otroků v Latinské Americe. Prvním krokem bylo rozbití rodin, tak tomu bylo ve všech totalitách. Nebude jistě bez příčiny, proč v komunistickém Manifestu čteme o přežití se a zániku rodiny a o společném vlastnictví žen. Ne, nepřeslechli jste se! A to spolu s likvidací práva rodiny na výchovu, jak to také uskutečňovaly Republiky rad na území Ruska, Maďarska i Slovenska v revolučním závěru první světové války. Tímto způsobem, bez rodiny a manželství, usiloval nacismus o čistotu rasy. Mnohé z těchto idejí o zániku manželství a rodiny, jako nefunkční vývojové formy, přenesla frankfurtská škola během svého exilu do USA. Tyto a podobné ideje odporující přirozenému vývoji, jako i kulturní a společenské tradici, přicházejí koncem šedesátých let jako sexuální revoluce na starý kontinent, aby rozvrátily stávající mravní a duchovní řád. Toto úsilí však není minulostí!
Křesťanství stojí a padá s pojetím rodiny. Rodina je prostor pro početí a zrození člověka. Vlastně tak vzniká z manželství rodina. Je místem jeho lidské, duševní a duchovní formace. Rodina je místo, kde jsme poznali lásku. Z lásky a ze setkání muže a ženy jsme přišli na tento svět. Rodina je místem našeho bezpečí, růstu a obdarování. Chceme-li mluvit o Bohu, pak rodina je místem setkání s ním. On je filantropos, milující člověka, jak čteme o Vánocích při půlnoční mši svaté z Listu Židům. Rodina je také náročným místem, kde se odpovědnost snoubí s láskou a láska s pravou svobodou, bez individualistického a hédonistického sobectví. (Dokončení v příštím čísle.)

Mateřské centrum v Horšovském Týně

Zveme všechny maminky na mateřské dovolené se svými dětičkami do Mateřského centra v Horšovském Týně, Husovo náměstí 60. Centrum pro Vás otevíráme od středy 1. října a bude Vám k dispozici každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 h. Nabízíme maminkám nebýt na mateřské dovolené izolované, možnost navzájem sdílet své nejen mateřské zážitky, zkušenosti, radosti i starosti, a třeba si i najít kamarádku a dětem kamarády. Nabízíme možnost dopřát dítkám pozvolné seznamování s vrstevníky a kolektivem a být při tom svému děťátku nablízku dříve, než tak budou muset dětičky udělat samy v mateřské škole. Budeme rádi za veškeré Vaše podněty a přání či dotazy, které nám můžete psát na emailovou adresu: materskecentrum.ht@seznam.cz, případně telefonovat na tel. č. 721743904. Od 1.října se na Vás těšíme osobně!